Izlaist galveno navigāciju

JAUNĀKIE RAKSTI

Vakar plkst. 12:15 cienījamā vecumā mūžībā aizgāja elders Roberts D. Heilzs no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma. Viņam bija 85 gadi. Elders Heilzs aizgāja mūžībā Soltleiksitijas slimnīcā, ģimenes locekļu un draugu ieskauts. Elders Roberts Dīns Heilzs nāca pasaulē 1932. gada 24. augustā Ņujorkā. Viņš absolvēja Jūtas štata universitāti un vēlāk ieguva Hārvardas Universitātes maģistra grādu uzņēmējdarbībā. Viņš dienēja ASV Gaisa spēkos par reaktīvā iznīcinātāja pilotu. Pēc dienesta viņš apprecējās ar Mariju Krandālu, un viņu laulībā dzima divi dēli. 1975. gada 4. aprīlī elders Heilzs tika aicināts par augstāko pilnvaroto, un 1994. gada 2. aprīlī viņš tika uzņemts Divpadsmit apustuļu kvorumā. Kalpojot par augstāko pilnvaroto, viņš sākotnēji strādāja par Divpadsmit apustuļu kvoruma palīgu un vēlāk kalpoja pirmajā Septiņdesmito kvorumā. No 1985. gada aprīļa līdz 1994. gadam, kad tika aicināts kalpot Divpadsmit apustuļu kvorumā, viņš bija Baznīcas prezidējošais bīskaps. „Viņš dzīvoja saskaņā ar savu liecību,” teica prezidents Henrijs B. Airings no Augstākā prezidija. „Viņš pazina Dievu. Viņš pazina Glābēju, un viņš mīlēja Glābēju. … Un viņš izturējās tā, it kā Dievs būtu līdzās, it kā Debesu Tēvs būtu viņam līdzās.” Apustuļa aicinājums nozīmē būt par „īpašu Jēzus Kristus liecinieku” visā pasaulē. Elders Heilzs mācīja: „Ja mums būs ticība savam Glābējam, Viņš mums palīdzēs mūsu pārbaudījumos un likstās un mēs spēsim pastāvēt līdz galam un atgriezties Viņa klātbūtnē pēc šī pārbaudījumu laika. Viņš dzīvo, pazīst un mīl katru no mums. Viņš tik ļoti vēlas mūs svētīt — ja vien mēs nākam pie Viņa.” Pirms augstākā pilnvarotā aicinājuma elders Heilzs piecus gadus kalpoja par Baznīcas reģionālo pārstāvi, pārraugot vairākas draudzes. Viņš kalpoja arī par draudzes prezidentu, bīskapu (trīsreiz), augsto padomnieku un staba prezidenta padomnieku, un, kalpojot šajos brīvprātīgos aicinājumos, pildīja svarīgus pienākumus. 1970-to gadu beigās viņš kalpoja par Anglijas Londonas misijas prezidentu un vēl pirms tam — par pirmo padomnieku Svētdienas skolas vispārējā prezidijā. „Elders Heilzs bija iedvesmotājs,” teic prezidents Airings. „Viņš klusi palīdzēja apkārtējiem daudzu gadu garumā. Uzzinot par kāda cilvēka vajadzībām, viņš allaž rīkojās.” Pirms aicinājuma kalpot pilnlaika Baznīcas amatos elderam Heilzam bija ļoti veiksmīga karjera — viņš strādāja augstos amatos trīs vadošos uzņēmumos. Prezidents Airings raksturo elderu Heilzu kā „fenomenālu” biznesmeni, kurš bija „iejūtīgs, lojāls un spēja „nolasīt” cilvēkus”. Informācija par eldera Heilza bērēm tiks publiskota, līdzko tā būs pieejama. Vēl nav skaidrs, kad tiks aicināts viņa darba turpinātājs Divpadsmit apustuļu kvorumā.
Reizi pusgadā Soltleiksitijas konferenču centrā notiek Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konference, kur uzstājās pravietis, apustuļi un citi Baznīcas vadītāji.
Būdamas cilvēki, it īpaši sieviešu dzimuma cilvēki, jūs, visdrīzāk, esat pieredzējušas brīžus, kas liek apšaubīt savu pašvērtību un ieslīgt mazdūšībā, domājot, ka nekad nespēsiet kļūt tādas, kā esat iecerējušas.
Latvijā viesosies Jēzus Kristus apustulis un Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents Rasels M. Nelsons
Mūsu uzdevums ir turpināt censties un mīlēt savus bērnus jebkuros apstākļos.
Ģimenes mājvakaru kalendārs ar idejām, padomiem un ieteikumiem jūsu mājvakariem.
Būt par laulāto mūsdienās ir grūti, un tas neapstrīdami ir daudz sarežģītāk nekā agrāk ...
„Mēs ticam, ka evaņģēlija vadošie principi un priekšraksti ir: pirmais — ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum; otrais — grēku nožēlošana; trešais — kristīšana, iegremdējot ūdenī, grēku piedošanai; ceturtais — roku uzlikšana Svētā Gara dāvināšanai.”