Izlaist galveno navigāciju

JAUNĀKIE RAKSTI

Ģimenes mājvakaru kalendārs ar idejām, padomiem un ieteikumiem jūsu mājvakariem.
Būt par laulāto mūsdienās ir grūti, un tas neapstrīdami ir daudz sarežģītāk nekā agrāk ...
„Mēs ticam, ka evaņģēlija vadošie principi un priekšraksti ir: pirmais — ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum; otrais — grēku nožēlošana; trešais — kristīšana, iegremdējot ūdenī, grēku piedošanai; ceturtais — roku uzlikšana Svētā Gara dāvināšanai.”
Uzstājoties 2017. gada janvāra pasaules mēroga svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem, es aicināju visus, kuri to skatās, stiprināt savu liecību par Glābēju, katru nedēļu atvēlot laiku tam, lai ...
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā. Baznīcas mācībā ir daudz kopēja ar citām kristīgajām konfesijām, tomēr pastāv arī būtiskas atšķirības. Redzamākā atšķirība ir Mormona Grāmata, ko papildus Bībelei Baznīca izmanto kā Svētos Rakstus un kas ir senu praviešu raksti, kas liecina par Jēzu Kristu. Baznīcas draudzes atrodamas gandrīz visās pasaules valstīs. Baznīcu caur atklāsmēm vada pravietis un 12 apustuļi līdzīgi tam, kā tas tika darīts agrīnajā Baznīcā neilgi pēc Jēzus Kristus nāves un augšāmcelšanās. Baznīcā nav apmaksātas garīdzniecības.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, sadarbībā ar ziedot.lv, ielūdz uz labdarības koncertu „Sirds melodijas”. Koncertā uzstāsies LNO solisti: Guntars Ruņģis un Valērija Koļago
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir paziņojis par mērķi organizēt globālu augstākās izglītības ieguves institūciju: BYU–Pathway Worldwide (BYU–PW).
Latvijas apgabala grupas 2017. gada tempļa braucienu saraksts un svarīga papildus informācija.