Latvijas apgabala tempļa braucieni 2015. gadā

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Stokholmas templis

2015. gadā Stokholmas templī ir ieplānotas šādas Latvijas apgabala nedēļas:

17. - 21. marts
12. - 16. maijs
11. - 15. augusts
3. - 7. novembris

Lai jūs varētu apmeklēt Tā Kunga templi, jums ir jābūt derīgai tempļa apmeklēšanas rekomendācijai. Ja jums tādas nav, lūdzu vērsieties pie sava draudzes prezidenta, lai noskaidrotu, kas nepieciešams, lai to iegūtu.

Ņemiet vērā, ka par savu tempļa apmeklējumu jums ir jāpaziņo savam tempļa braucienu koordinatoram divus mēnešus iepriekš.

Par organizatoriskiem jautājumiem, izmaksām un citiem praktiskiem jautājumiem, lūdzu, vērsieties pie sava draudzes tempļa braucienu koordinatora. Ja nezinat, kurš tas ir, jautājiet draudzes prezidentam vai draudzes lietvedim.