Mūzikas video: Tuvāk pie Tevis, Dievs

 
Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk arvien
Ciešanās nestais krusts ļauj man pacelties.
Sirds nerimst vēlēties tuvāk pie Tevis, Dievs,
Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk arvien!
 
Ja pat kā ceļinieks viens mijkrēslī
Palikšu akmeni dusot pagalvī,
Sapnī sirds pacelsies tuvāk pie Tevis, Dievs,
Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk arvien!
 
Lai kāpnes parādās uz debesīm,
Kur Tavi eņģeļi, kas tur augšā mīt,
Aicina pakāpties tuvāk pie Tevis, Dievs,
Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk arvien!
 
Tad, pamostoties es, Kungs mans un Dievs,
Uzcelšu Bēteli, kur Tev pateikties
Un bēdās patverties tuvāk pie Tevis, Dievs
Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk arvien!
 
Ja pāri plūstošs prieks cels debesīs,
Caur zvaigžņu tūkstošiem augšup uznesīs,
Sirds nerims vēlēties tuvāk pie Tevis, Dievs,
Tuvāk pie Tevis, Dievs, tuvāk arvien!