Izlaist galveno navigāciju

JAUNĀKIE RAKSTI

Ieskats Latvijas mormoņu ģimenēs
Eiropas Austrumu reģiona plāni 2018. gadā
Vēstījums no Septiņdesmito kvoruma reģionālā pārstāvja
Dodoties 2018. gada pasaules mēroga viesbraucienā, kas norisinājās no 2018. gada 10. līdz 23. aprīlim, prezidents Rasels M. Nelsons un elders Džefrijs R. Holands 11 dienās apciemoja astoņas Eiropas, Āfrikas un Āzijas pilsētas. Šajā rakstā ir ietverts kopsavilkums par viesošanos katrā no apmeklētajām pilsētām.
Šī gada 31. marta sestdienā tika noturēta Baznīcas locekļu svētā sapulce, kuras laikā prezidents Rasels M. Nelsons tika atbalstīts par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravieti, gaišreģi, atklājēju un prezidentu.
Reizi pusgadā Soltleiksitijas Konferenču centrā tiek noturēta Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konference, kurā uzstājās pravietis, apustuļi un citi Baznīcas vadītāji. Viņi dalās Jēzus Kristus evaņģēlija vēstī, lai stiprinātu cilvēku ticību un sniegtu norādījumus attiecībā uz aktuāliem jautājumiem, kuros nepieciešama Dieva vadība. Papildus garīgajām uzrunām, konferencē uzstājas arī Tabernakla koris.
Prezidents Dalins H. Oukss no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija, līdz ar savu sievu Kristenu, bija galvenie runātāji Ģimenes vēstures dienas pasākumā, kas norisinājās ģimenes vēstures konferences RootsTech 2018 ietvaros.
Prezidējošais bīskaps uzstājas ar galveno runu Čepmena universitātes simpozijā