#IzgaismoPasauli

  Ziemassvētkos mēs ik gadu svinam Jēzus Kristus jeb pasaules gaismas piedzimšanu.

   

  Baznīcas Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli” aicina uz kristīgu kalpošanu Pēdējo dienu svētie tiek aicināti piedalīties pasaules mēroga kampaņā.

  Šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā pēdējo dienu svētie un viņu draugi visā pasaulē aicina līdzcilvēkus iesaistīties dažādos kalpošanas pasākumos, lai nosvinētu Jēzus Kristus piedzimšanu. Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli” plašākai auditorijai tiks izsludināta, sākot ar šī gada 24. novembri, un kalpošanas pasākumi turpināsies līdz pat 25. decembrim. Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli” notiek jau otro gadu, pievēršoties Jēzus Kristus gaismai jeb „pasaules gaismai” (Jāņa 8:12), kurā mēs esam aicināti dalīties ar apkārtējiem. Glābējs paziņoja: „Jūs esat pasaules gaišums.” (Mateja 5:14.) „Ja mēs sekosim Glābēja piemēram un mācībām, dzīvojot tā, kā Viņš dzīvoja, šī gaisma degs mūsu sirdīs, izgaismojot ceļu apkārtējiem,” savā 2015. gada oktobra vispārējās konferences uzrunā teica Baznīcas prezidents Tomass S. Monsons.

  Kampaņas materiāli

  Mājaslapā mormon.org ir pieejami dažādi kampaņas materiāli, tajā skaitā arī jauns, iedvesmojošs video 33 valodās un adventes kalpošanas kalendārs „Kalpo 25 dienas 25 veidos”, ar kuru var dalīties, lai iedrošinātu cilvēkus sekot Kristus mācībām šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Katru dienu mājaslapā mormon.org tiks publicētas Glābēja mācības, līdz ar nelieliem video vēstījumiem un kalpošanas idejām. Visi kampaņas materiāli būs pieejami angļu, spāņu un portugāļu valodā, un svarīgākā informācija – vēl 29 valodās, tostarp arī latviešu valodā. Galvenais video būs pieejams arī Baznīcas Evaņģēlija bibliotēkas mobilajā lietotnē.

  Dažādi kampaņas materiāli tiks publicēti arī mormon.org sociālajās lapās: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest un Instagram. Šo sociālos tīklu izmantotāji tiek mudināti dalīties savā pieredzē, publicējot to ar heštagu #IzgaismoPasauli. Kampaņas materiāli būs pieejami arī Baznīcas apmeklētāju centros, kas atrodas dažādās pilsētās, ieskaitot Mehiko un Parīzi. Ņujorkas Taimskvērā, Soltleiksitijā, Losandželosā un Mehiko tiks izvietoti lieli reklāmas stendi.

  Tiešsaistē būs pieejami arī plakāti un kartītes, ko Baznīcas locekļi un misionāri varēs izdalīt, veicinot līdzcilvēku iesaistīšanos kampaņas norisē.

  Labdarības pasākumi

  Kampaņas „Izgaismo pasauli” ietvaros tiks noturēti vairāki koncertu cikli, kuros uzstāsies šīs kampaņas vēstneši, kam ir ievērojams skaits sekotāju sociālajos tīklos, piemēram instrumentālais ansamblis The Piano Guys un dziedātājs Deivids Arčuleta. Kampaņas ietvaros ASV un Kanādā tiek plānots noturēt vairāk nekā 90 pasākumus, sākot ar masveida pasākumiem un beidzot ar individuālu kalpošanu, lai paēdinātu izsalkušos. Par kampaņai paredzētajiem līdzekļiem tiks noturēti arī 28 vietējie kalpošanas pasākumi, piemēram Ziemassvētku paciņu gatavošana un nogādāšana Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas bērnu namiem, kā arī pārtikas, apģērba un higiēnas preču piegāde maznodrošinātajiem Floridā, Jaunskotijā un citviet.

  Džozefa Smita memoriālās ēkas apmeklētāji Soltleiksitijā noteikti pamanīs foajē izliktos tirdzniecības automātus, kas kampaņas „Izgaismo pasauli” ietvaros piedāvā nopirkt vairāku Baznīcas partneru, piemēram, CARE, Utah Food Bank, Eye Care 4 Kids, WaterAid, Water For People un JustServe preces. Nopērkamo preču skaitā būs arī kuponi, ko jaunattīstības valstu trūcīgie iedzīvotāji vēlāk varēs iemainīt pret mājlopiem, piemēram, vistām un kazām.

  Ziemassvētku kampaņas vēsture

  Baznīcas Misionāru departaments jau vairāku gadu garumā sponsorē Ziemassvētku un Lieldienu tiešsaistes kampaņas. Arī pagājušā gada kampaņas „Izgaismo pasauli” ietvaros tika publicēti vairāki video un 25 dienu adventes kalendārs ar kalpošanas idejām, ko cilvēki tika aicināti īstenot Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

  Šī gada Lieldienu kampaņas ietvaros tika publicēts video 33 valodās, kurā tika atainots, ka Jēzus Kristus ir „Miera valdnieks”.

  2015. gada decembrī tika īstenota Ziemassvētku kampaņa „Glābējs ir dzimis”, kas uzrunāja miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tāpat miljoniem cilvēku uzrunāja arī 2016. gada Lieldienu kampaņa „Seko Kristum!”

  Ar savu pirmo Lieldienu kampaņu, kas norisinājās nedēļas garumā, Baznīca nāca klajā 2014. gadā, un tās nosaukums bija „Pateicoties Viņam”. 2014. gada decembrī norisinājās mēnesi gara Ziemassvētku kampaņa „Viņš ir dāvana”, ar kuras palīdzību tika uzrunāta pasaules mēroga auditorija.

  Vairāk informācijas par Baznīcas kampaņām meklējiet mājaslapā mormon.org.