Augstākā prezidija 2019. gada Ziemassvētku vēstījums

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar šo 2019. gada
  Ziemassvētku vēstījumu:

  Ziemassvētki atgādina mums par ģimenes saietiem, dāvanām un kalpošanu. Šīs atmiņas izriet no patiesā
  Ziemassvētku svinēšanas iemesla — mūsu Debesu Tēva pārpasaulīgās dāvanas. „Jo tik ļoti Dievs pasauli
  mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo
  dzīvību.” (Jāņa 3:16.)
  Mēs liecinām, ka Jēzus Kristus — Miera valdnieks un Pasaules gaisma — tik tiešām dzīvo. Visi cilvēki, kuri
  izvēlas Viņam sekot, var iemantot prieku.
  Šajos Ziemassvētkos atsauksim atmiņā Jēzus Kristus dzīvi un Viņa īstenoto Izpirkšanu. Sajutīsimies
  radniecīgi tiem, kuri cieš, un paraudzīsimies cits uz citu kā uz Dieva dēliem un meitām. Paudīsim
  pateicību un atzinību par šo — ne ar ko nesalīdzināmo — dāvanu, ko Tēvs mums ir devis, — par Viņa
  Dēlu, To Kungu, Jēzu Kristu.

  Augstākais prezidijs