Augstākā prezidija vēstījumi

  Augstākā prezidija vēstījumi

  Augstākais prezidijs katru mēnesi sagatavo īpašus vēstījumus ar kuriem mājskolotāji var dalīties ar saviem aizbilstamajiem. Apmeklējuma mācības vēstījumi skatāmi šeit.

  2016. gada vēstījumi

  Janvāris Mūsu mīļo laime Prezidents Airings
  Februāris Droši piezemēties turbulences apstākļos Prezidents Uhtdorfs
  Marts Mācaities no Manis Prezidents Monsons
  Aprīlis Pravietojusm un personīgā hatklāsme Prezidents Airings
  Maijs Izvēles Prezidenst Monsons
  Jūnijs Mūsu Tēvs, mūsu Audzinātājs Prezidents Uhtdorfs
  Jūlijs Uzticīgi savu priekšteču ticībai Prezidents Monsons
  Augusts Cerība uz mūžīgās ģimenes mīlestību Prezidents Airings

  2015. gada vēstījumi

  Janvāris Sekojiet praviešiem! Prezidents Monsons
  Februāris Liecība un pievēršanās Prezidents Airings 
  Marts Viņa maigo roku ieskāvumā Prezidents Uhtdorfs
  Aprīlis Prezidents Monsons pieprasa būt drosmīgiem Prezidents Monsons
  Maijs Tempļa svētības Prezidents Monsons
  Jūnijs Ģimenes var būt mūžīgas Prezidents Airings
  Jūlijs Labi viss Prezidents Uhtdorfs
  Augusts Esiet gaisma Prezidents Monsons
  Septembris Ģimenes un lūgšana Prezidents Airings
  Oktobris Finišēt ar joprojām degošu lāpu Prezidents Uhtdorfs
  Novembris Esiet paraugs un gaisma! Prezidents Monsons
  Decembris Atvēliet laiku Glābējam Prezidents Monsons

  Agrāku gadu Augstākā prezidija vēstījumi ir skatāmi šeit!