Baznīca un tās vēsture Latvijā

  Baznīca un tās vēsture Latvijā

  Baznīca un tās vēsture Latvijā

  Pirmais Baznīcas misionārs Latvijā sāka sludināt 1903.gadā, un tas bija Miša Markovs. Viņš sludināja Rīgā un darīja to vācu valodā. Drīz vien pēc Eiropas misijas prezidenta Francis M. Lyman ieteikuma viņam nācās pamest Latviju. Pasaules karu un padomju režīma dēļ, evaņģēlijs netika sludināts līdz Latvijas Republikas atjaunošanai.

  Baznīcas misionāri Latvijā ieradās 1992. gada 17. jūnijā, un tā paša gada 25. jūlijā notika pirmās kristības. 1993. gada 30. maijā tika dibināta pirmā draudze. 1994. gada beigās Baznīcai Latvijā bija 109, 1997. gadā - 245, 2000. gadā - aptuveni 500, bet 2007.gada beigās vairāk kā 820 Baznīcas locekļi. Šobrīd Latvijā darbojas 5 draudzes, divas no tām atrodas Rīgā, un pa vienai draudzei ir Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. 

  Baznīcai ir visvairāk ārvalstu misionāru Latvijā, salīdzinot ar citām konfesijām. Papildus evaņģēlija sludināšanai Baznīcas misionāri katru nedēļu vairākas stundas kalpo, un viens no kalpošanas veidiem ir bezmaksas angļu valodas stundu pasniegšana. Misijā no Latvijas uz citām valstīm uz laiku no 1,5 līdz 2 gadiem kopš 1994.gada ir devušies jau vairāk kā 55 jauni vīrieši un sievietes. 

  Svētdienās papildus dievkalpojumam notiek svētdienas skolas nodarbības pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem. Baznīcā ir vairākas palīgorganizācijas, kurās apvienojušās sievietes, bērni, jaunietes un jaunieši. Baznīca organizē Svēto Rakstu studēšanas semināru un institūtu.

  Baznīcas locekļu kopskaits: 1197
  Misijas: 1
  Draudzes: 5
  Ģimenes vēstures centri: 3
  Filma par Pēdējo Dienu Svēto Jezus Kristus Baznīcas vēsturi Latvijā, kas ietver 20 gadus: