Elderu kvoruma stundas - R1 - Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

  Elderu kvoruma stundas

  Katra mēneša pirmajā svētdienā mācāmies no mājskološanas vēstījuma (ja vēstījums nav atrodams jezuskristusbaznica.lv, tad meklējiet to šeit), otrajā un trešajā svētdienā no grāmatas 'Baznīcas prezidentu mācības: Hovards V. Hanters', ceturtajā svētdienā no Vispārējo konferenču runām, piektajā svētdienā, ja tāda ir, tēmu apstiprina draudzes prezidijs.

  Janvāris


  Februāris

  Dat.    Stundas tēma
  07.    Mājskološanas vēstījums - Februāris
  14.    3. nod. Dzīves likstas — daļa no Dieva ieceres mūsu mūžīgajai attīstībai
  21.    4. nod. Palīdzība no augšienes
  28.    Prezidents Monsons — Ievērojiet baušļus

  Marts

  Dat.    Stundas tēma
  06.    Mājskološanas vēstījums - Marts
  13.    5. nod. Džozefs Smits — Atjaunošanas pravietis
  20.    6. nod. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana un Augšāmcelšanās
  27.    Prezidents monsons — Esiet paraugs un gaisma!

  Aprīlis

  Dat.    Stundas tēma
  03.    Mājskološanas vēstījums - Aprīlis
  10.    Vispārējās konferences skatīšanās
  17.    7. nod. Nepārtraukta atklāsme caur mūsdienu praviešiem
  24.    Prezidents Airings — Sadraudzība ar Svēto Garu

  Maijs

  Dat.    Stundas tēma
  01.    Mājskološanas vēstījums - Maijs
  08.    8. nod. Evaņģēlija pasludināšana visā pasaulē
  15.    9. nod. Desmitās tiesas likums
  22.    x
  29.    Apgabala konference


  Jūnijs

  Dat.    Stundas tēma
  05.    Mājskološanas vēstījums - Jūnijs
  12.    10. nod. Svēto Rakstu studēšana — visienesīgākā nodarbe
  19.    11. nod. Patiess diženums
  26.    Elders Bednārs - Vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu

  Jūlijs

  Dat.    Stundas tēma
  03.    Mājskološanas vēstījums - Jūlijs
  10.    12. nod. Nāciet atpakaļ un mielojieties pie Tā Kunga galda
  17.    13. nod. Templis — mūsu piederības diženais simbols
  24.    Elders Oukss - Pretstats visās lietās
  31.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


  Augusts

  Dat.    Stundas tēma
  07.    Mājskološanas vēstījums - Augusts
  14.    14. nod. Ģimenes vēstures un tempļa darba pasteidzināšana
  21.    15. nod. Tā Kunga Svētais Vakarēdiens
  28.    Elders Arnolds - Dosimies glābt — mēs to varam!

  Septembris

  Dat.    Stundas tēma
  04.    Mājskološanas vēstījums - Septembris
  11.    16. nod. Laulība — mūžīga partnerība
  18.    17. nod. Saglabāt un aizstāvēt ģimeni
  25.    Elders Balards - Ģimenes padomes

  Oktobris

  Dat.    Stundas tēma
  02.    Mājskološanas vēstījums - Oktobris
  09.    Baznīcas vispārējās konferences skatīšanās
  16.    19. nod. Mūsu apņemšanās pret Dievu
  23.    Elders Uhtdorfs - Slavējot tos, kas aizsargā
  30.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


  Novembris

  Dat.    Stundas tēma
  06.    Mājskološanas vēstījums - Novembris
  13.    Apgabala konference
  20.    21. nod. Ticība un liecība
  27.   Elders Airings - Kur divi vai trīs ir sapulcējušies

  Decembris

  Dat.    Stundas tēma
  04.    Mājskološanas vēstījums - Decembris
  11.    22. nod. Evaņģēlija mācīšana
  18.    23. nod. Ne mazāk noderīga kalpošana
  25.    x