Palīdzības biedrības stundas

  Palīdzības biedrības stundas

  Katra mēneša pirmajā svētdienā mācāmies no biedrības prezidenta izvēlētas tēmas, otrajā un trešajā svētdienā no grāmatas 'Baznīcas prezidentu mācības: Hovards V. Hanters', ceturtajā svētdienā no Vispārējo konferenču runām, piektajā svētdienā, ja tāda ir, tēmu apstiprina draudzes prezidijs.

  Janvāris

  Dat.    Stundas tēma
  03.    x
  10.    Hovarda V. Hantera dzīves gājums un kalpošana
  17.    1. nod. Jēzus Kristus — mūsu vienīgais ceļš uz cerību un prieku
  24.    x
  31.    Kopēja apspriede par programmu 'Sekojiet Man'


  Februāris

  Dat.    Stundas tēma
  07.    x
  14.    2. nod. „Savu mieru Es jums dodu”
  21.    3. nod. Dzīves likstas — daļa no Dieva ieceres mūsu mūžīgajai attīstībai
  28.    x

  Marts

  Dat.    Stundas tēma
  06.    x
  13.    4. nod. Palīdzība no augšienes
  20.    5. nod. Džozefs Smits — Atjaunošanas pravietis
  27.    x

  Aprīlis

  Dat.    Stundas tēma
  03.    x
  10.    Vispārējās konferences skatīšanās
  17.    7. nod. Nepārtraukta atklāsme caur mūsdienu praviešiem
  24.    x

  Maijs

  Dat.    Stundas tēma
  01.    x
  08.    8. nod. Evaņģēlija pasludināšana visā pasaulē
  15.    9. nod. Desmitās tiesas likums
  22.    x
  29.    Apgabala konference


  Jūnijs

  Dat.    Stundas tēma
  05.    x
  12.    10. nod. Svēto Rakstu studēšana — visienesīgākā nodarbe
  19.    11. nod. Patiess diženums
  26.    x

  Jūlijs

  Dat.    Stundas tēma
  03.    x
  10.    12. nod. Nāciet atpakaļ un mielojieties pie Tā Kunga galda
  17.    13. nod. Templis — mūsu piederības diženais simbols
  24.    x
  31.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


  Augusts

  Dat.    Stundas tēma
  07.    x
  14.    14. nod. Ģimenes vēstures un tempļa darba pasteidzināšana
  21.    15. nod. Tā Kunga Svētais Vakarēdiens
  28.    x

  Septembris

  Dat.    Stundas tēma
  04.    x
  11.    16. nod. Laulība — mūžīga partnerība
  18.    17. nod. Saglabāt un aizstāvēt ģimeni
  25.    x

  Oktobris

  Dat.    Stundas tēma
  02.    x
  09.    Baznīcas vispārējās konferences skatīšanās
  16.    19. nod. Mūsu apņemšanās pret Dievu
  23.    x
  30.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


  Novembris

  Dat.    Stundas tēma
  06.    x
  13.    Apgabala konference
  20.    21. nod. Ticība un liecība
  27.   x

  Decembris

  Dat.    Stundas tēma
  04.    x
  11.    22. nod. Evaņģēlija mācīšana
  18.    23. nod. Ne mazāk noderīga kalpošana
  25.    x