Paziņojums par Gudrības vārdu

    Gudrības vārds ir veselības likums

    Gudrības vārds ir veselības likums

    Gudrības vārds ir veselības likums Dieva bērnu fiziskās un garīgās labklājības nodrošināšanai. Tajā ir ietverti norādījumi par to, kādi produkti nāk mums par labu un no kādu vielu lietošanas mums būtu jāatturas. Laika gaitā Baznīcas vadītāji ir snieguši papildus norādījumus par vielām, kas, saskaņā ar Gudrības vārdu, ir ieteicamas vai aizliegtas, un mācījuši, no kuru kaitīgu un atkarību veicinošu vielu lietošanas mums būtu jāizvairās.

    Jaunākajās publikācijās Baznīcas vadītāji Baznīcas locekļiem paskaidro, ka, saskaņā ar Gudrības vārdu, mums tiek aizliegta veipošana jeb elektronisko cigarešu smēķēšana, kā arī tādu produktu lietošana, kuru sastāvā ir zaļā tēja vai kafija. Vēl viņi ir brīdinājuši, ka tādas vielas kā marihuānu un opioīdus vajadzētu izmantot tikai medicīniskiem nolūkiem, balstoties uz kompetentu ārstu norādījumiem.