Svētdienas skola. Ev.pam. - Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

  Svētdienas skola - Evaņģēlija principi (Rīgas 1. draudze)

  Svētdienas skolas stundas evaņģēlija principu apgūšanai visiem pieaugušiem interesentiem un Baznīcas locekļiem, kas ir kristījušies Baznīcā mazāk kā gadu.

  Janvāris

  Dat.  Nod.   Stundas tēma
  03.    1. nod. Mūsu Debesu Tēvs
  10.    2. nod. Mūsu Debesu ģimene
  17.    3. nod. Jēzus Kristus - mūsu izraudzītais vadonis un glābējs
  24.    4. nod. Izvēles brīvība
  31.    5. nod. Radīšana


  Februāris

  Dat.  Nod.   Stundas tēma
  07.    6. nod. Ādama un Ievas Krišana
  14.    7. nod. Svētais Gars
  21.    8. nod. Lūgšana mūsu Debesu Tēvam
  28.    9. nod. Dieva pravieši

  Marts

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  06.    10. nod. Svētie Raksti
  13.    11. nod. Kristus Dzīve
  20.    12. nod. Izpirkšana
  27.    13. nod. Priesterība

  Aprīlis

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  03.    14. nod. Priesterības struktūra
  10.                  Vispārējās konferences skatīšanās
  17.    15. nod. Tā Kunga derības ļaudis
  24.    16. nod. Jēzus Kristus baznīca senatnē

  Maijs

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  01.    17. nod. Jēzus Kristus baznīca mūsdienās
  08.    18. nod. Ticība Jēzum Kristum
  15.    19. nod. Grēku nožēlošana
  22.    20. nod. Kristīšana
  29.    21 .nod. Svētā Gara dāvana


  Jūnijs

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  05.    22. nod. Gara dāvanas
  12.    23. nod. Svētais vakarēdiens
  19.    24. nod. Sabata diena
  26.    25. nod. Gavēnis

  Jūlijs

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  03.    26. nod. Upuris
  10.    27. nod. Darbs un personīgā atbildība
  17.    28. nod. Kalpošana
  24.    29. nod. Tā Kunga veselības likums
  31.    30. nod. Žēlsirdība


  Augusts

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  07.    31. nod. Godīgums
  14.    32. nod. Desmitā tiesa un ziedojumi
  21.    33. nod. Misionāru darbs
  28.    34. nod. Savu talantu izkopšana

  Septembris

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  04.    35. nod. Paklausība
  11.    36. nod. Ģimene var būt mūžīga
  18.    37. nod. Ģimenes atbildība
  25.    38. nod. Mūžīgā laulība

  Oktobris

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  02.    39. nod. Šķīstības likums
  09.                  Vispārējās konferences skatīšanās
  16.    40. nod. Tempļa darbs un ģimenes vēsture
  23.    41. nod. Pēcnāves garu pasaule
  30.    42. nod. Israēla nama sapulcināšana


  Novembris

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  06.    43. nod. Otrās atnākšanas zīmesa
  13.                  Apgabala konference
  20.    44. nod. Jēzus Kristus Otrā Atnākšana
  27.    45. nod. Tūkstošgade

  Decembris

  Dat.  Nod.    Stundas tēma
  04.    46. nod. Pēdējā tiesa
  11.    47. nod. Paaugstināšana
  18.    00. nod. Noslēguma stunda