Svētdienas skola - Mormona Grāmata

  Svētdienas skola - Mormona Grāmata

  Svētdienas skolas stundas Mormona Grāmatas apgūšanai visiem pieaugušiem Baznīcas locekļiem, kas ir kristījušies Baznīcā vairāk kā gadu.

  Janvāris

  Dat.  St.    Stundas tēma       
  03.    1. st. “Mūsu reliģijas noslēgakmens”     
  10.    2. st. “Visas lietas saskaņā ar Viņa gribu”        
  17.    3. st. Vīzija par dzīvības koku        
  24.    4. st. “Lietas, ko es redzēju, kamēr es biju aiznests prom garā”
  31.    5. st. “Dzirdēt patiesību un paklausīt tai”


  Februāris

  Dat.  St.    Stundas tēma      
  07.    6. st. “Brīvi izvēlēties brīvību un mūžīgo dzīvi”        
  14.    7. st. “Es zinu, kam es esmu uzticējies”        
  21.    8. st. “Ak, cik liela ir mūsu Dieva labestība”        
  28.    9. st. “Mana dvēsele priecājas par Jesajas vārdiem”

  Marts

  Dat.  St.     Stundas tēma        
  06.    10. st. “Viņš aicina visus nākt pie Sevis”        
  13.    11. st. “Virzīties uz priekšu ar nelokāmību Kristū”        
  20.    12. st. “Meklējiet pēc Dieva valstības”        
  27.    13. st. Līdzība par eļļas kokiem       

  Aprīlis

  Dat.  St.     Stundas tēma     
  03.    14. st. “Ar gudru nodomu”           
  10.                Vispārējās konferences skatīšanās    
  17.    15. st. “Mūžīgi parādā savam Debesu Tēvam”
  24.    16. st. “Jūs tiksit saukti par Kristus bērniem”

  Maijs

  Dat.  St.     Stundas tēma       
  01.    17. st. “Gaišreģis ... kļūst par lielu labumu saviem līdzcilvēkiem”        
  08.    18. st. “Dievs pats ... atpestīs Savu tautu”        
  15.    19. st. “Neviens tos nevarēja atbrīvot, kā vien Tas Kungs”        
  22.    20. st. “Manai dvēselei vairs nesāp”        
  29.    21. st. “Alma ... sprieda taisnīgu tiesu” 


  Jūnijs

  Dat.  St.     Stundas tēma        
  05.    22. st. “Vai jūs savā izskatā tiecaties pēc līdzības Viņam?”        
  12.    23. st. “Vairāk kā viens liecinieks”        
  19.    24. st. “Dod mums spēku, atbilstoši mūsu ticībai ... Kristū”      
  26.    25. st. “Viņi mācīja ar Dieva spēku un pilnvarām”

  Jūlijs

  Dat.  St.     Stundas tēma     
  03.    26. st. “Pievērsti Tam Kungam”        
  10.    27. st. “Viss norāda uz to, ka ir Dievs”         
  17.    28. st. “Vārds ir Kristū, lai nāktu glābšana”        
  24.    29. st. “Pievērs ausi maniem vārdiem”
  31.    30. st. “Diženā laimes iecere”


  Augusts

  Dat.  St.     Stundas tēma       
  07.    31. st. “Stingrs ticībā Kristum”        
  14.    32. st. “Viņi ... precīzi izpildīja katru pavēles vārdu”        
  21.    33. st. “Drošs pamats”
  28.    34. st. “Kā jūs varējāt aizmirst savu Dievu?”

  Septembris

  Dat.  St.     Stundas tēma      
  04.    35. st. “Nožēlojiet grēkus un atgriezieties pie Tā Kunga”
  11.    36. st. “Rīt es nākšu pasaulē”
  18.    37. st. “Katru, kas nāks, to Es pieņemšu”
  25.    38. st. “Kas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns”

  Oktobris

  Dat.  St.     Stundas tēma         
  02.    39. st. “Un tagad lūk, Mans prieks ir pilnīgs”
  09.                Vispārējās konferences skatīšanās    
  16.    40. st. “Tad Es tos savākšu”
  23.    41. st. “Viņš izskaidroja tiem visas lietas”
  30.    42. st. “Šis ir Mans evaņģēlijs”


  Novembris

  Dat.  St.     Stundas tēma       
  06.    43. st. “Kā gan varējāt jūs pamest Tā Kunga ceļus?”
  13.                Apgabala konference   
  20.    44. st. “Es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt”  
  27.    45. st. “Nekad cilvēks nav ticējis Man tā, kā tu”

  Decembris

  Dat.  St.     Stundas tēma         
  04.    46. st. “Ar ticību viss tiek piepildīts”
  11.    47. st. “Lai turētos tos uz pareizā ceļa”
  18.    48. st. “Nāciet pie Kristus”
  25.    00. st. Noslēguma stunda