Augstākā prezidija vēstījums

    Augstākais prezidijs katru mēnesi sagatavo īpašus vēstījumus ar kuriem mājskolotāji un apmeklējošas māsas var dalīties ar saviem aizbilstamajiem.