jautājumi

    Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē tagad ir atrodama sadaļa „JP nedēļas laikraksts”, kas ir veidota tieši jaunajiem pieaugušajiem.
    Šis jautājums ir saistīts ar Baznīcas mācības būtību. Dieva acīs mazi bērni ir nevainīgi un dārgi. Jēzus Kristus piedzīvoja dažus no visaizkustinošākajiem brīžiem kopā ar bērniem un pataupīja Savus bargākos vārdus tiem, kas izturas vardarbīgi pret bērniem.