Mormona Grāmata

    „Cilvēka bērns, ņem koka vēzdu un raksti uz tās: Jūdam un ar viņu apvienotiem Israēla bērniem. ― Tad ņem vēl vienu koka vēzdu un raksti uz tās: Jāzepam, Efraima un visa ap viņu apvienotā Israēla nama vēzda. Tad saliec abas tās vēzdas kopā, tā ka tās ir tikai viena vēzda tavā rokā”
    Svētdienas skolas stundas Mormona Grāmatas apgūšanai visiem pieaugušiem Baznīcas locekļiem, kas ir kristījušies Baznīcā vairāk kā gadu
    Svētdienas skolas stundas Mormona Grāmatas apgūšanai visiem pieaugušiem Baznīcas locekļiem, kas ir kristījušies Baznīcā vairāk kā gadu
    Shēma ar 20 paņēmieniem, kā labāk izmantot svētos rakstus, kā veiksmīgāk sgatavoties to studēšanai un kā veiksmīgāk tos studēt.