Templis, cienīgums, sagatavošanās

    Tempļi ir burtiski Tā Kunga nami. Tās ir svētas pielūgšanas vietas, kuras var apmeklēt Tas Kungs. Svētumā ar tempļiem vienīgi var salīdzināt mājas. Viscaur vēsturē Tas Kungs ir pavēlējis Saviem ļaudīm celt tempļus. Mūsdienās Baznīca atsaucas Tā Kunga aicinājumam celt tempļus visā pasaulē, padarot tempļa svētības daudz pieejamākas lielam skaitam mūsu Debesu Tēva bērnu.