Izlaist galveno navigāciju

Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli”

Baznīcas misionāru departaments gatavojas gadskārtējai Ziemassvētku kampaņai „Izgaismo pasauli”. Šī kampaņa ir vērsta uz to, lai aicinātu indivīdus un ģimenes no visas pasaules sekot Jēzus Kristus piemēram un „dot tā, kā deva Viņš”. Veltot citiem savu laiku, talantus un mīlestību, mēs varam daudz jēgpilnāk un mērķtiecīgāk pavadīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku, ko bieži nomāc komerciālisma gars.

Lai palīdzētu īstenot minētos centienus, sekmējot Baznīcas locekļu un misionāru/brīvprātīgo iesaisti kristīgā kalpošanā un tās augļus baudīšanā, jums tiks nodrošināti turpmāk minētie materiāli:

-Šī ievada vēstule.

-Plakāts „Izgaismo pasauli”. Lūdzu, izmantojiet šo plakātu savos dievnamos!

-Ielūgums uz svētdienas Ziemassvētku dievkalpojumu (vai Krievijai paredzētā Ziemassvētku apsveikuma kartiņa). Lūdzu, izsniedziet tos Baznīcas locekļiem un misionāriem/brīvprātīgajiem, lai tie varētu tos izmantot!

-Četri Ziemassvētku video. Katru nedēļu, sākot ar decembri, vietējās mājaslapās un sociālajos tīklos tiks publicēts viens no četriem video materiāliem.

-25 dienu kalpošanas kalendārs. Baznīcas locekļi varēs to lejupielādēt vietējā mājaslapā.

Kopš brīža, kad virs Betlēmes pirmo reizi parādījās jaunā zvaigzne, Ziemassvētki ir kļuvuši par gaismas svētkiem, kas atgādina mums, ka šīs pasaules gaisma ir Jēzus Kristus. Mēs esam pateicīgi par visiem jūsu centieniem – Ziemassvētku gaidīšanas laikā izplatīt šajā pasaulē Jēzus Kristus gaismu un mīlestību.

Ja jums ir kādi jautājumi par kampaņu „Izgaismo pasauli”, lūdzu, sazinieties ar Andreju Fiļimonovu, rakstot uz e-pastu filimonovan@ldschurch.org.

Izgaismo pasauli